Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Consideram asigurarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastra in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei. Intrucat unul dintre principiile esentiale ale acestui cadrul legal il reprezinta transparenta, dorim sa va informam despre modul in care colectam, utilizam, transferam si protejam datele dvs cu caracter personal atunci cand interactionati cu noi in legatura cu produsele si serviciile noastre, prin intermediul site-ului nostru web.

Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. in cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe website-ul nostru versiunea modificata a Politicii de Confidentialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem

Asociatia care detine acest website se numeste Asociatia Clubul Sportiv Smart Atletic, persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Sector 1, str. Hagi Moscu Maria, nr 1, ap.1, interfon 001, cod 011153, Bucuresti, Romania, cu numar de ordine in Registrul Asociatiilor: 159/24.12.2004, cod unic de inregistrare fiscala 18434045.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucram

Colectam datele dvs. cu caracter personal prin intermediul formularelor de rezervare si de contact din website si anume: nume, telefon, adresa de domiciliu si adresa de e-mail.

Care sunt scopurile si temeiurile prelucrarii

Datele colectate sunt folosite pentru:
– a raspunde solicitarilor d-voastra in momentul in care ne adresati o solicitare prin intermediul formularului de contact
– pentru a rezerva camerele solicitate in momentul in care ne solicitati o rezervare prin intremediul formularului de rezervari.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

Datele D-voastra nu sunt facute publice si nu sunt vandute sau transmise nici unei terte parti.

Cum protejam securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultima generatie folosind tehnologia HTTPS.

Stergerea datelor

Ne puteti cere sa va stergem datele cu caracter personal, dar numai in cazul in care acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;

Menu