Acces 360

  1. Home
  2. Acces 360
Obiectivul general al proiectului este îmbunatățirea nivelului de competențe pentru 360 de persoane din regiunea SUD MUNTENIA -șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lunga durata, lucrători vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu
nivel redus de educație, persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență, cetățeni
români aparținând minorității roma, cu domiciliul sau rezidență în cele 7 județe, prin intermediul unui plan integrat de măsuri personalizate
ce vor cuprinde cursuri de formare profesionala, informare și consiliere profesionala și medierea muncii și activități suport de team-building
inovativ în vederea creșterii/ adaptării nivelului de calificare profesionala cu rezultate directe în creșterea gradului de ocupare, în 5 domenii
de activitate, în meseriile de manichiurist-pedichiurist, lucrător în comerț, sudor electric, agent de securitate, confecționer asamblor articole textile, certificarea a minim 289 persoane și ocuparea a minim 181 de persoane.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1: Informarea și consilierea profesionala a celor 360 persoane din GT, prin Activarea și furnizarea unui pachet SMART 360°
(pe 5 dimensiuni complementare) de servicii specializate și personalizate de informare și consiliere profesionala și de medierea
muncii pentru stimularea ocupării:
[S] Selectare și menținere grup țintă
[M] Medierea muncii
[A] Acces la servicii personalizate de informare și consiliere profesionala
[R] Realizarea rețelei "Acces 360" sub forma unei platforme online
[T] Team-building, testare și transferabilitate.

2. OS2: Organizarea și derularea unui program personalizat de formare profesionala în 5 domenii de activitate, corelate cu nevoile
specifice de pe piața muncii din regiunea Sud Muntenia pentru 350 persoane din GT, în medie câte 50 de persoane din fiecare județ -
a) șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități,
persoanele cu nivel redus de educație);
b)persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzistență și subzistență;
c) cetățeni români aparținând minorității roma, în meseriile de manichiurist-pedichiurist, lucrător în comerț, sudor
electric , agent de securitate și confecționer asamblor articole textile și certificarea a minim 289 persoane în aceste meserii.


Menu